Categories
บทความ

ถ้าทุกคนช่วยกันถุงพลาสติกไม่ล้นโลก

เนื่องจากในยุคปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามีหลากหลายฝ่าย ที่ออกมาให้รณรงค์ช่วยกันให้ทุกคนนั้นลดใช้พลาสติก แต่ต้องบอกก่อนว่าพลาสติกมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา เพราะว่ามันไม่สามารถย่อยสลายได้ง่าย แต่ถ้าทุกคนช่วยกันเชื่อได้เลยว่าลดปัญหาได้แน่นอน

ใช้อย่างมีสติ

เนื่องจากถุงพลาสติกนั้นมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใส่ของสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย แต่ปัญหาก็คือมันไม่สามารถย่อยสลายได้และถ้าทิ้งไว้ มันก็เป็นปัญหาดังนั้นการใช้ถุงพลาสติกควรใช้อย่างมีสติ เพราะว่ามันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากว่ามันจะฉีกขาด

ลดการใช้

เป็นช่องทางที่สามารถช่วยได้ง่ายๆมันก็คือการใช้ มันให้น้อยลงหรือไม่ก็ไม่ใช้มันเลยจะดีที่สุด เพราะถ้าทุกคนไม่ใช้อย่างมีสติก็ควรที่จะงดการใช้ เพราะว่าในแต่ละวันนั้นมันก็มีเราขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละหลายตันจนกลายเป็นปัญหาเหมือนในปัจจุบัน

ถุงผ้า

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าถุงผ้านะมันเป็นสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายให้กับการช้อปปิ้ง หรือจับจ่ายใช้สอยภายในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากตัวนี้แล้วห้างสรรพสินค้า ไม่แจกถุงพลาสติกเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นต้องบอกเลยว่าถุงผ้าก็เป็นอีกทางเลือกที่เป็นตัวช่วย